AWS certification stands as a goal for many who work in the technology sector and is a certification program that has world wide validity. In this article I would like to talk about my experiences in order to help you to have your certificate.

Image for post
Image for post
My AWS certifications

Where should I start?

A person who is working in the IT sector would know about cloud technologies. Even if the starting points vary, creating an AWS account would be in very deed. Let’s look how it’s happening at the AWS side. There are 3 different certification levels. These are; Foundational, Associate and Professional/Specialty. Having a Cloud Practitioner exam which is at the Foundational level, would be a good start. That will give you an opportunity to have a preliminary preparation on the way to your goals and helps you to understand the logic behind AWS exams. To clarify the learning path; AWS gives you 3 different paths which are on AWS Associate and Professional levels. These are Architect, Operations and Developer. …


Read this post in English here

Aws sertifikaları günümüzde teknoloji alanında çalışan bir çok kişinin hedeflerinde bulunan ve dünya çapında geçerliliği çok yüksek olan bir sertifikasyon programı. Bu yazımda sizlere AWS sertifikalarını almanız konusunda yardımcı olabilecek tecrübelerimden bahsedeceğim.

Image for post
Image for post
AWS sertifikalarım

Nereden Başlamalıyım?

Teknoloji alanında çalışan birçok insan bir şekilde cloud alanı hakkında fikir sahibidir. Başlangıç konusu birçok kişiye göre değişiklik göstermekte olup, kendinize ait bir AWS hesabı açmak en doğrusu olabilir. AWS tarafındaki süreç nasıl işliyor? Biraz buna bakalım. Kendi içinde sertifika seviyeleri 3 kısma ayrılıyor. Bunlar Foundational, Associate ve Professional/specialty şeklinde. Başlangıç olarak Foundational seviye olan Cloud Practitioner sertifikasyonunu sınavı ile başlayabilirsiniz. Bu sizin için gideceğiniz hedefe doğru iyi bir temel ve ön hazırlık mahiyetinde olacaktır. Kısacası temel cloud ve AWS bilgilerinizi pekiştirecektir. Bunların da yanında AWS sınav mantığını anlamış olacaksınız. Hedef kısmını da açıklayacak olursam; AWS Associate ile Professional seviyelerde size 3 farklı yol haritası çiziyor. Bunlar Architect, Operations ve Developer olarak ayrılıyor. …


Image for post
Image for post

Merhaba! Bu yazımızda sizlere son zamanlarda ülkemizden çıkan en başarılı girişimlerden biri olan Kolay İK’nın AWS üzerinde gerçekleştirmiş olduğumuz container(EKS) ve yazılım yaşam döngüsü(CI/CD) dönüşümünden bahsedeceğiz. Kolay İK, personel yönetimi, performans değerlendirme, bordro ve vardiya gibi süreçleri müşterilerine tek bir platform üzerinden saas modelinde sunarak insan kaynakları süreçlerinin yönetiminde çok büyük bir kolaylık ve değer katıyor. Dönüşüm sürecinde esneklik, ölçeklenebilirlik ve günün her saatinde kesintisiz sürüm çıkabilme en önemli anahtar kelimelerimiz. Süreçte bizlere çok büyük desteği olan Kolay İK kurucuları Efecan ve Gizem’e ve teknik ekipten Furkan’a çok teşekkür ederiz. kolayik.com adresinden Kolay İK uygulamasına ulaşabilirsiniz.

Kilometre Taşları

  • Tüm süreçte everything as code perspektifi ile ilerledik ve gerçekleştirdiğimiz tüm kurulumları, pipeline’ları scm üzerinde tutarak versiyonladık. …


Herkese merhaba, bu yazımda teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen genç arkadaşlarımın bana sıkça sorduğu bir soruya değinmek istiyorum.Bu soru tam olarak “Kendimi nasıl geliştiririm?” şeklinde. Konuya felsefi bir giriş yapalım:)

Image for post
Image for post

Kişisel Farkındalık

Bana kalırsa olaya ilk olarak buradan başlamamız gerekiyor. Kişisel farkındalığımız yüksek olursa kendimizi her konuda hızlı bir şekilde geliştirebileceğimize güçlü bir şekilde inanıyorum. Peki kişisel farkındalık nedir? Bir bireyin kendi sosyal, insani vb. gibi tepkisel yanlarını(soft skills) bilmesi ve bu konudaki aşırılıklarını kabul etmesi durumunu ben kişisel farkındalık olarak tanımlıyorum. Kendimizi geliştirmeye ilk olarak buradan başlamalıyız. Peki söylemesi güzel ama farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz? …


Herkese merhaba, bir süredir scrumban konusu ile ilgili bir şeyler yazmak istiyordum. Yaşadığımız bu karantina günlerinde biraz vakit ayırıp yazımı tamamlayabildim.

Image for post
Image for post

Öncelikle biz neden böyle bir metod kullanma ihtiyacı duyduk? ondan bahsedeyim. Organizasyonun içerisine veya dışarıya devops, operasyon, sistem ve benzer süreçlerde servis veren takımların genel bir sorunu vardır. Müşterileri, bir ürün geliştiren teknik ekiplerdir ve sprint koşarlar. Servis veren ekiplerden de bu yönde işlerini erkenden teslim etmelerini beklerler. Bu sebeple klasik Scrum ile sprint koşma metodu, servis veren ekipler için pek uygun olmaz. Genelde bu takımlar kanban metodu ile çalışırlar. Ama bana kalırsa Kanban Metodu’nun da esneklik kısmında bir takım eksikleri var(Taskların eforu, aylık&haftalık programlar vb.). Günün sonunda baktığınız zaman bir organizasyon içerisinden farklı dinamikleri olan farklı ekiplerin, aynı amaç için koştuğu ortak bir hedef vardır. …


Read this post in English here

Teknoloji ve e-ticaret şirketleri kendi ürünlerinde geliştirmiş oldukları yeni özellikleri rakiplerinden önce markete çıkarabilmesi yarışı kazanmaları için çok önemli. Ürünün kalitesini bozmadan hızlı sürüm çıkabilmek ise rakiplerine karşı fark yaratacaktır. Bu yüzden sürüm öncesinde testlerin paralel olarak bir birlerinden bağımsız bir şekilde yapılabilmesi, ürünün kalitesi için zorunludur. Bu yazımızda sizlere Aws üzerinde testlerimizi paralel koşabilmemiz için dinamik ortamları nasıl oluşturduğumuzu paylaşacağız.

Image for post
Image for post

Operasyona başlamadan önce production, staging ve test ortamlarını sub. account açarak birbirlerinden izole ettik. Bütün bu süreçte infrastructure as a code perspektifi ile ilerleyerek, provisioning işlemlerini Terraform ve Ansible araçları ile yaptık. Orkestrasyon sürecinde ise groovy script yazarak Jenkins aracını kullandık. …


Read this post in English here

Teknoloji ve e-ticaret şirketleri kendi ürünlerinde geliştirmiş oldukları yeni özellikleri rakiplerinden önce markete çıkarabilmesi yarışı kazanmaları için çok önemli. Ürünün kalitesini bozmadan hızlı sürüm çıkabilmek ise rakiplerine karşı fark yaratacaktır. Bu yüzden sürüm öncesinde testlerin paralel olarak bir birlerinden bağımsız bir şekilde yapılabilmesi, ürünün kalitesi için zorunludur. Bu yazımızda sizlere Aws üzerinde testlerimizi paralel koşabilmemiz için dinamik ortamları nasıl oluşturduğumuzu paylaşacağız.

Teknoloji ve e-ticaret şirketleri kendi ürünlerinde geliştirmiş oldukları yeni özellikleri rakiplerinden önce markete çıkarabilmesi yarışı kazanmaları için çok önemli. Ürünün kalitesini bozmadan hızlı sürüm çıkabilmek ise rakiplerine karşı fark yaratacaktır. Bu yüzden sürüm öncesinde testlerin paralel olarak bir birlerinden bağımsız bir şekilde yapılabilmesi, ürünün kalitesi için zorunludur. …


For the tech and e-commerce companies to win the race between competitors while releasing new features of their products before their competitors is very important. Releasing fast without decreasing the quality of the product makes some difference among the competitors. Therefore testing before release has a critical importance in product quality. The ability to run these tests in parallel also very critical for fast release. In this article we will share our experiences on creating a dynamic test environments on AWS.

Image for post
Image for post

Before the operation, we isolated production, staging and test environments by using sub accounts. Infrastructure as a code perspective took place in whole process. We used Terraform and Ansible for the provisioning processes. And for the orchestration processes we used Jenkins by writing a Groovy Script. For some of the Cron Stages we used Lambda service by writing Python Script. …


Image for post
Image for post

Flo and Instreet, which are the most important brands among the Ziylan group, develop their e-commerce infrastructure on Magento2. Ziylan Group leads the retailing field, and the organization wants to maintain the same performance in e-commerce and mobile channels. Our most important key words in this project are; scalability, high availability and zero down time deployment. Especially zero downtime deployment is a huge challenge for Magento2. We completed the project in 3.5 weeks with the support and agile approach of Gökhan Uygun, The Director of IT at Ziylan Group, and Ozan Akçora from RG Tech, who lead the software developers. …


Image for post
Image for post

Read this post in English here

Ziylan grubunun en önemli markaları içerisinde olan Flo ve Instreet, e-ticaret alt yapısını Magento2 üzerinde geliştiriyor. Mağazacılık sektöründe lider konumda bulunan organizasyon, aynı performansını e-ticaret ve mobil kanallarda da sürdürmek istiyor. Ölçeklenebilirlik, günün her saati kesintisiz sürüm çıkmak ve yüksek erişebilirlik projedeki en önemli anahtar kelimelerimiz. Kesinti vermeden sürüm çıkmak(zero downtime deployment) Magento2 özelinde çok büyük bir challenge. Ziylan grubu e-ticaret IT direktörü Gökhan Uygun ve RG Bilişimden ekibe yazılım geliştirme liderliği yapan Ozan Akçora’nın desteği ve çevik yaklaşımıyla projeyi 3.5 hafta içerisinde bitirerek canlı ortama çıkarttık. …

Berkay Özuygur

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store