Read this post in English here

Dünyada spor ayakkabı kategorisinde lider konumda bulunan Skechers, Türkiye’de e-ticaret alt yapısını Commerce Lab ile birlikte .netCore alt yapısı üzerinde geliştiriyor. Ölçeklenebilirlik, günün her saati kesintisiz sürüm çıkmak ve yüksek erişilebilirlik projedeki en önemli anahtar kelimelerimiz. Commerce Lab kurucusu Onur Kemer ve CTO İsmail Danacı’nın desteği ve çevik yaklaşımlarıyla skechers.com.tr AWS dönüşümünü ve uygulama modernizasyonunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Projede emeği geçen tüm arkadaşlarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ederiz.

Kilometre Taşları

Tüm proje sürecinde kurulumlar, konfigürasyonlar ve deployment süreçleri için everything as code perspektifi ile ilerledik. …


Skechers is one of the leader companies on sneakers category in the world. Commerce Lab is developing Skechers Turkey’s e-commerce platform. .NetCore. Scalability, zero downtime deployment and high availability are our most important keywords in the project. With the support and agile approach of Commerce Lab founder Onur Kemer and CTO İsmail Danacı, we successfully implemented the skechers.com.tr AWS transformation and application modernization. We would like to thank all team mates who contributed to the project for their contributions.

Milestones

During the entire project process, we proceeded with the everything as code perspective for installations, configurations and deployment processes. …


Türkçe okumak için tıklayın

You want to present a machine learning supported personalization experience according to your users’ actions and make recommendations for them. But you have no idea about machine learning. At this point, you can create a personalization experience according to your users’ actions by using Amazon Personalize service, which Amazon uses in its own e-commerce platform, and make recommendations for them.


Read this post in English here

Kullanıcılarınızın hareketlerine göre machine learning destekli personalization deneyimi sunmak ve aynı şekilde onlara recommendation yapmak istiyorsunuz. Fakat machine learning konusunda pek bir fikriniz yok. İşte tam bu noktada Amazon’un kendi e-ticaret alt yapısında kullandığı Amazon Personalize Servisi’ni kullanarak kullanıcılarınızın hareketlerine göre personalization deneyimi yaratabilir ve onlara recommendation yapabilirsiniz.


I’ve been working on Kubernetes projects for 4–4.5 years. The half of these projects are on-premises and the other half is on AWS. As you all know, Kubernetes become an industrial standard. It can be easily seen that Kubernetes usage in on-premise environments is considerable. While modernization containerization processes Amazon EKS is the best choice if you consider to run your workload on AWS. By using Amazon EKS, you can have a stable, flexible, scalable, cost effective and most importantly a K8s cluster that you don’t have to worry about it’s management. But things get more complicated if you choose…


Read this post in English here

Yaklaşık 4–4.5 yıldır aktif olarak Kubernetes projeleri ile yoğun bir şekilde ilgileniyorum. Bu projelerin hemen hemen yarısı on-premises ortamlarda yarısı ise AWS ortamında. Sizlerin de bildiği üzere Kubernetes artık bir sektör standardı haline geldi. İstatistiklere baktığımız zaman kullanımı on-premises ortamlarda da azımsanmayacak kadar fazla. Eğer iş yükünüzü AWS üzerinde çalıştırma fırsatınız varsa uygulamalarınızın modernizasyon ve containerize sürecinde Amazon EKS servisi gerçekten mükemmel bir çözüm. Amazon EKS servisi ile elinizde stabil, esnek, ölçeklenebilir, cost efective ve en önemlisi yönetim derdi olmayan bir K8s cluster’ı olmuş oluyor. Fakat on-premises tarafa geçtiğinizde işler bir hayli zorlaşıyor. …


AWS certification stands as a goal for many who work in the technology sector and is a certification program that has world wide validity. In this article I would like to talk about my experiences in order to help you to have your certificate.

My AWS certifications

Where should I start?

A person who is working in the IT sector would know about cloud technologies. Even if the starting points vary, creating an AWS account would be in very deed. Let’s look how it’s happening at the AWS side. There are 3 different certification levels. These are; Foundational, Associate and Professional/Specialty. Having a Cloud Practitioner exam which…


Read this post in English here

Aws sertifikaları günümüzde teknoloji alanında çalışan bir çok kişinin hedeflerinde bulunan ve dünya çapında geçerliliği çok yüksek olan bir sertifikasyon programı. Bu yazımda sizlere AWS sertifikalarını almanız konusunda yardımcı olabilecek tecrübelerimden bahsedeceğim.

AWS sertifikalarım

Nereden Başlamalıyım?

Teknoloji alanında çalışan birçok insan bir şekilde cloud alanı hakkında fikir sahibidir. Başlangıç konusu birçok kişiye göre değişiklik göstermekte olup, kendinize ait bir AWS hesabı açmak en doğrusu olabilir. AWS tarafındaki süreç nasıl işliyor? Biraz buna bakalım. Kendi içinde sertifika seviyeleri 3 kısma ayrılıyor. Bunlar Foundational, Associate ve Professional/specialty şeklinde. Başlangıç olarak Foundational seviye olan Cloud Practitioner sertifikasyonunu sınavı ile başlayabilirsiniz. Bu…


Merhaba! Bu yazımızda sizlere son zamanlarda ülkemizden çıkan en başarılı girişimlerden biri olan Kolay İK’nın AWS üzerinde gerçekleştirmiş olduğumuz container(EKS) ve yazılım yaşam döngüsü(CI/CD) dönüşümünden bahsedeceğiz. Kolay İK, personel yönetimi, performans değerlendirme, bordro ve vardiya gibi süreçleri müşterilerine tek bir platform üzerinden saas modelinde sunarak insan kaynakları süreçlerinin yönetiminde çok büyük bir kolaylık ve değer katıyor. Dönüşüm sürecinde esneklik, ölçeklenebilirlik ve günün her saatinde kesintisiz sürüm çıkabilme en önemli anahtar kelimelerimiz. Süreçte bizlere çok büyük desteği olan Kolay İK kurucuları Efecan ve Gizem’e ve teknik ekipten Furkan’a çok teşekkür ederiz. kolayik.com adresinden Kolay İK uygulamasına ulaşabilirsiniz.

Kilometre Taşları

  • Tüm süreçte everything as…


Herkese merhaba, bu yazımda teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen genç arkadaşlarımın bana sıkça sorduğu bir soruya değinmek istiyorum.Bu soru tam olarak “Kendimi nasıl geliştiririm?” şeklinde. Konuya felsefi bir giriş yapalım:)

Kişisel Farkındalık

Bana kalırsa olaya ilk olarak buradan başlamamız gerekiyor. Kişisel farkındalığımız yüksek olursa kendimizi her konuda hızlı bir şekilde geliştirebileceğimize güçlü bir şekilde inanıyorum. Peki kişisel farkındalık nedir? Bir bireyin kendi sosyal, insani vb. gibi tepkisel yanlarını(soft skills) bilmesi ve bu konudaki aşırılıklarını kabul etmesi durumunu ben kişisel farkındalık olarak tanımlıyorum. Kendimizi geliştirmeye ilk olarak buradan başlamalıyız. Peki söylemesi güzel ama farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz? …

Berkay Özuygur

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store